Privacyverklaring

UPDATE: 6/01/2021. De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor BROOX, en voor onze manier van zakendoen die in overeenstemming is met de geldende wetten met betrekking tot privacy, gegevensbescherming en -beveiliging. Lees ons privacy beleid zorgvuldig door, zodat u begrijpt hoe we de door u verstrekte persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Door uw persoonsgegevens ter beschikking te stellen, gaat u akkoord met het gebruik ervan zoals omschreven in dit beleid.

PERSOONSGEGEVENS DIE U VERKIEST TE VERSTREKKEN

Uw persoonsgegevens worden door BROOX BV, FORTBAAN 1, 2870 PUURS-SINT-AMANDS verwerkt, wanneer u gebruik maakt van de mogelijkheid om een reservatie te maken, vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen via onze website. Hierdoor is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. In die gevallen worden uw gegevens uitsluitend verwerkt om uw identiteit als (aan)vrager vast te stellen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij BrooX daartoe verplicht is op grond van de wet, een rechterlijke uitspraak of u hiermee heeft ingestemd. Als u ons uw e-mailadres via het web of resengo meedeelt kan u via e-mail gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen (voor direct marketing doeleinden), indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven (opt-in nieuwsbrief). Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@broox.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

HOE BESCHERMEN WE UW PERSOONSGEGEVENS

Om uw bezoek aan onze site zo veilig mogelijk te laten verlopen, wordt onze website regelmatig gescand op veiligheidslekken en bekende kwetsbaarheden en gebruiken we regelmatig Malware Scanning. Bovendien wordt alle gevoelige informatie die u verstrekt versleuteld. Voor mee info rond onze beveilingingsmethoden kan u contact openemen met info@sinergio.be

KLIKGEDRAG

Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag, tijdstip van bezoek, gebruikte browser, geografische regio van de bezoeker en de gebruikte zoekmachine. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan BrooX haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

DE BROOX BV EN ANDERE WEBSITES

Op de website van BrooX treft u mogelijk een aantal hyperlinks aan naar andere websites. BrooX kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

WIJZIGINGEN

BrooX behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. BrooX adviseert u daarom regelmatig dit privacystatement te raadplegen voor een update van het privacybeleid.